Objawy depresji

Omówienie tematyki leczenia depresji należy rozpocząć od przedstawienia jakie są typowe objawy depresji.

U ludzi stany pogorszenia nastroju mogą przyjmować różne formy od chwilowego smutku poprzez przygnębienie, uczucie obojętności aż do głębokiej depresji. Osoby cierpiące na depresję są niezdolne do cieszenia się z czegokolwiek, cierpią szczególnie  w chwilach, które dotychczas wydawały się im  radosne. Ta właśnie świadomość utraconej zdolności do odczuwania radości nasila ich poczucie cierpienia i czyni bardziej udręczonymi. Natomiast osoby pogrążenie w smutku nadal potrafią cieszyć się drobnostkami takimi  jak muzyka lub  kwiaty. Smutek, przygnębienie są emocjami, których doświadcza każda osoba wielokrotnie w trakcie swojego życia.  Należy jednak zaznaczyć, że pojawienie się ich nie zawsze związane jest z depresją.
Zaburzenie to można zdiagnozować   i rozpocząć leczenie depresji dopiero gdy stanom pogorszonego nastroju towarzyszą  inne, dodatkowe objawy depresji takie jak: niemożność przeżywania radości, poczucie braku energii, niska ocena własnej wartości, a także gdy trwają stosunkowo długo, tzn. ponad 2 tygodnie.

Objawy depresji.

Osoba cierpiąca na depresję jest smutna, nie jest w stanie wykrzesać z siebie energii do jakiegokolwiek konstruktywnego działania. Jeżeli nawet potrafi cokolwiek zrobić, to robi to z dużym wysiłkiem. Zmusza się do wszystkiego. Taka osoba nie potrafi  się skoncentrować na wykonywanych czynnościach i cierpi z powody osłabionej pamięci, posiada poczucie niskiej wartości i czuje się niepotrzebna. Osoba przeżywająca depresję czarno widzi swoją przyszłość. Może oskarżać siebie i innych z otoczenia o wszelkie  niepowodzenia . W stanach najgłębszego obniżenia nastroju mogą zacząć się pojawiać myśli i tendencje samobójcze. W szczególnie ciężkich  stanach mogą występować urojenia depresyjne (nie mające podstaw przekonania o grzeszności i karze), omamy węchowe (odczuwanie „zapachu” zgnilizny, śmierci).
U osób dotkniętych depresją złe samopoczucie występuje zazwyczaj rano, natomiast południu może ulec chwilowej  poprawie.
Depresji bardzo często towarzyszą  zaburzenia snu. Osoba chora budzi się w środku nocy lub wcześnie rano i nie potrafi już zasnąć. Występujący brak apetytu powoduje spadek masy ciała.

Depresja maskowana.

Depresja maskowana jest stanem, w którym w obrazie chorobowym dominują objawy somatyczne. Pacjent nie podaje obniżonego nastroju jako skargi głównej. Zgłasza dyskomfort w klatce piersiowej, uczucie ciężaru w okolicy serca,  zaburzenia ze strony układu pokarmowego, bóle głowy, pleców, zaburzenia miesiączkowania czy bezsenność. Zwykle prowadzona diagnostyka nie potwierdza tła somatycznego, a próby leczenia objawów nie przynoszą rezultatów. Skuteczna jest za to terapia przeciwdepresyjna.

Depresja może wystąpić jedynie jako epizod i zakończyć się całkowitym i trwałym wyleczeniem. Może też przejść w zaburzenia nawracające, z okresowo powracającymi objawami choroby.

Odpowiedz na pytania tak lub nie na objawy depresji wyszczególnione przez Światową Organizację Zdrowia . Jeśli przez na co najmniej dwa  tygodnie występuje u  pięć spośród wymienionych poniżej objawów ( odpowiedziałeś na TAK na przynajmniej 5 pytań ), może to oznaczasz, że cierpisz na depresję.

 • Czy występuje u ciebie brak zainteresowania wykonywaniem codziennych czynności?
 • Czy odczuwasz napięcie?
 • Czy  Twój apetyt się zmienił, czy straciłeś lub przybrałeś na wadze?
 • Czy źle sypiasz, czy cierpisz na bezsenność lub nadmierną senność?
 • Czy czujesz się nadmiernie niespokojny, podniecony, czy inni to zauważają?
 • Czy czujesz się zmęczony każdego dnia?
 • Czy masz trudności ze skupieniem uwagi i myśleniem niemal każdego dnia, nowe proste  zadania  wydają się trudne do rozwiązania a decyzje niemożliwe do podjęcia?
 • Czy czujesz się bezużyteczny i masz poczucie winy prawie codziennie?
 • Czy myślisz o śmierci, o samobójstwie?
 • Czy przez większość dnia jesteś smutny,   czy często płaczesz?

Objawy psychologiczne depresji:

 • Obniżenie nastroju
 • Lęk
 • Anhedonia- brak zdolności odczuwania przyjemności
 • Pesymistyczne zapatrywanie się na życie aż po całkowitą utratę nadziej
 • Utrata dotychczasowych zainteresowań (hobby)
 • Zaburzenia koncentracji uwagi
 • Osłabienie pamięci
 • Trudności w podejmowaniu decyzji
 • Utrata energii, stanowczości
 • Utrata poczucia własnej wartości
 • Utrata wiary w siebie
 • Utrata zdolności do wydawania własnych sądów
 • Brak zainteresowań seksualnych
 • Poczucie winy
 • Poczucie beznadziejności
 • Powracające myśli o śmierci

Objawy somatyczne depresji :

 • Zaburzenia snu ( bezsenność lub nadmierna senność)
 • Przewlekłe dolegliwości bólowe
 • Bóle głowy
 • Bóle karku, pleców, okolicy krzyżowej, stawów
 • Bóle  w klatce piersiowej, uczucie ciężaru w piersiach
 • Uczucie ciężkiego serca
 • Dolegliwości gastryczne: zaparcia, biegunki, skurcze w jamie brzusznej
 • Suchość w ustach
 • Obniżona temperatura ciała, uczucie zimna

Objawy psychomotoryczne depresji:

 • Obniżenie napędu, spowolnienie psychoruchowe
 • Brak aktywności ruchowej
 • Ograniczenie komunikowania się/li>
 • Utrata energii życiowej

Depresja – co się dzieje w układzie nerwowym?

W depresji następuje deficyt neuroprzekaźników, które muszą występować w odpowiednich ilościach aby praca komórek nerwowych była prawidłowa. Dochodzi  do braku stymulacji komórek, do pobudzenia których wykorzystywana jako neuroprzekaźnik jest -między innymi – serotonina . Informacje w mózgu są przesyłane pomiędzy neuronami poprzez synapsy, połączenia pomiędzy komórkami nerwowymi. Neuron wysyłający informację uwalnia neuroprzekaźnik  (w przypadku niektórych neuronów – serotoninę) do szczeliny synaptycznej. Neuroprzekaźnik znajdujący się w szczelinie synaptycznej jest rozpoznany przez receptory na powierzchni komórki odbierającej impuls, która na podstawie tego pobudzenia może wysłać dalej impuls nerwowy(potencjał czynnościowy. Około 10 procent neuroprzekaźnika zostaje stracone w tym procesie, pozostałe 90 procent jest wychwytywane do ponownego użycia przez komórkę wysyłającą sygnał za pomocą „transportera monoamin” (proces ten nazywany jest „wychwytem zwrotnym”).Aby zwiększyć stymulację tych komórek, leki przeciwdepresyjne typu SSRI hamują wychwyt zwrotny serotoniny. W wyniku tego serotonina pozostaje dłużej wewnątrz szczeliny synaptycznej, może więc dłużej pobudzać komórkę odbiorczą, co z kolei powoduje, że komórka odbiorcza może częściej wysyłać impulsy.

Chandra, dołek czy depresja?

Często słychać pytanie: jak odróżnić „chandrę” czy też „dołek” od depresji jako choroby. Granica między zwykłym przygnębieniem a depresją nie jest ostra. Niemniej jednak zwrócenie uwagi na szereg cech może pomóc w procesie diagnostycznym. Istotne są: obraz kliniczny i nasilenie zaburzeń (w depresji może być znaczne), czas trwania zaburzeń („chandra” jest stanem krótkotrwałym – godziny, czasem dni, depresja – powyżej dwóch tygodni), funkcjonowanie (depresja powoduje znaczną dezorganizację życia jednostki), skuteczność farmakoterapii (w depresji leczenie przynosi ulgę, w „chandrze” nie ma znaczenia).

Dodatkowe mogące występować  objawy depresji

 • Czy unikasz ludzi?
 • Czy czujesz się  zirytowany?
 • Czy brakuje Ci pewności siebie?
 • Czy czujesz się bezużyteczny, bezradny i beznadziejny?
 • Czy przestał Cię interesować seks?

Jeżeli wyniki powyższego testu uprawdopodabniają, że występują u Ciebie objawy depresji należy skontaktować się z lekarzem specjalistą ( psychiatrą), który postawi ostateczną diagnozę i rozpocznie leczenie depresji.

Komentarze